عمل پیوند قلب نوزاد!

اقدام جالب پدر و مادر نوزاد چهار ماهه هنگام عمل پیوند فرزندشان اقدام جالب این والدین عکس هایی است که از لحظه به لحظه‌ی عمل پیوند قلب نوزادشان گرفتند و به اشتراک گذاشتند. کار این پدر و مادر سوژه رسانه‌ها شد. «مولی» و «سم دولان» پدر و مادر «هنری» نوزاد چهار ماهه‌ای که تحت عمل […]

عمل پیوند قلب نوزاد! بیشتر بخوانید »