مرور برچسب

دیسکوژل

درمانی نوین برای دیسک کمر

تزریق دیسکوژل راهکاری نوین برای درمان دیسک کمر بیرون زدگی دیسک کمر از دلیل رایج و اساسی و مهم وجود درد کمر و دردهای سیاتیکی میباشد. در روشهای قدیمی چنانچه بیماری به درمانهای ساده مانند درمان دارویی – آب درمانی و استراحت جواب نمیداد…