مرور برچسب

عارضه‌های بکارگیری مام زیربغل

مام استفاده کنیم یا نه؟

مام زیر بغل و اسپری زیر بغل برای خوشبو کردن و ممانعت از عرق کردن بطور وسیع استفاده میشود. ولی آیا این لوازم ضد عرق کردن و خوشبو کننده.خطری برای تندرستی شمرده می‌شوند؟ بدن آدم دارای غده هایی است که تولید و تراوش عرق را انجام میدهند.…