مرور برچسب

فروش آنتی هیستامین در داروخانه بی نسخه دکتر متخصص

داروهایی که باروری مردان را کم می کند

اثرات منفی قرص‌های آنتی هیستامین بر باروری مردان پژوهشگران میگویند، برآیند این مطالعه نشان میدهد که مردان زمانی که میخواهند بچه دار شوند باید مصرف قرص‌های آنتی هیستامین را که بی نسخه دکتر در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند، محدود…