مرور برچسب

هیدروکلروتیازید برای لاغری

قرص هیدروکلروتیازید |عوارض هیدروکلرتیازید | منع مصرف | حاملگی و شیردهی

هیدروکلروتیازید و ارتباط آن با فشارخون / hydrochlorothiazide قرص هیدروکلروتیازید دارویی ادرار آور می‌باشد. هیدروکلروتیازید مکانیسم اثر چندان روشنی ندارد ولی بنظر میرسد با مهار باز جذب نمک در کلیه‌ها کاستن از فشار خون را بدنبال دارد.…
error: Content is protected !!