عفونت های ناشی از شیمی درمانی درمان می شوند!

نشانه‌های عفونت پس از کموتراپی شیمی‌درمانی امکان دارد ریسک ظهور عفونت را در شما افزایش دهد. این مسئله به این علت رخ میدهد که اغلب دواهای ضد بدخیمی (سرطان) بر هسته (مغز) استخوان اثر گذاشته و در نهایت بسختی توانمند به ایجاد یاخته‌های (سلول‌های) گلبول سفید خواهد بود؛ در حقیقت سلول‌هایی که با انواع عفونت‌ها […]

عفونت های ناشی از شیمی درمانی درمان می شوند! بیشتر بخوانید »