جه چیزی سبب گردن درد می‌شود؟

عوامل گردن درد چیست؟ گردن درد می‌تواند متعاقب از فشار آمدن بر مفاصل گردن یا گیر افتادن اعصاب در منطقه گردن یا شانه باشد. درد گردن هم چنین با درد شانه در ارتباط است.، چرا که بخش زیادی از عضلات شانه به گردن نیز متصل هستند. یکی از با اهمیت‌ترین عوامل گردن درد وضعیت قرارگیری […]

جه چیزی سبب گردن درد می‌شود؟ بیشتر بخوانید »