پیوند پا به جای دست!

اعمال جراحی شگفت انگیزپیوند در جهان پیوند عضوی از بدن آدم و یا حیوان به جسم انسانی دیگر را پیوند عضو می‌گویند. پیوند اعضا که رهاورد پیشرفت دانش پزشکی است از عناوین جدید میباشد که در این نوشته شما را یک نمونه از عجیب‌ترین پیوند جهان آشنا می‌کنیم. دین رید یک کارگر است که در […]

پیوند پا به جای دست! بیشتر بخوانید »