پیوند سر روی موشها انجام شد!

جراح جنجالی سر یک موش را به موش دیگر پیوند زد! به نقل از وبسایت نیوزویک، محققان در یک پژوهش، سر یک موش کوچک را به یک موش بزرگ‌تر پیوند زدند تصاویر انتشار یافته از این پژوهش، موش‌های استفاده شده در این جراحی را نماش میدهد. یکی از این موش‌ها، اهدا کننده و دیگری گیرنده […]

پیوند سر روی موشها انجام شد! بیشتر بخوانید »