خواص دارو گیاهی ترنجبین

دارو گیاهی چاق کننده کلیه‌ها داروی گیاهی چاق کننده کلیه‌های برای آنهایی که دچار کوچک شدن کلیه‌ها شده اند خیلی سودبخش است و هم چنین درمان کننده کاستی بدن است. خواص دارو گیاهی چاق کننده کلیه‏‌ها: مقوی باه؛ چاق کننده کلیه‏‌ها؛ رافع سردی و خشکی کلیه‏‌ها و کاستی همگانی بدن؛ نافع برای گرم‏ مزاجان و […]

خواص دارو گیاهی ترنجبین بیشتر بخوانید »