عوارض مصرف بیش از حد چای سبز حاوی گل کاملیا

عارضه‌های و خطر آشامیدن زیاد چایی سبز دختر نوجوان را راهی مرکز درمانی کرد. مصرف هر خوردنی و آشامیدنی چنانچه بیشتر از اندازه و بدون پرداختن به هشدارها باشد بی تردید عوارضی ایجاد خواهد کرد. چای سبز بعنوان یکی از آشامیدنی‌های مفید گاهی می‌تواند مضراتی داشته باشد که نمی‌توان آن را ندیده گرفت چرا که […]

عوارض مصرف بیش از حد چای سبز حاوی گل کاملیا بیشتر بخوانید »