تاثیرات خواب نیمروزی!

تمامی نکاتی که می‌بایست درمورد خواب بعدازظهر و مفید و زیان آور بودن آن بدانید. چرت پس از ظهر چنانچه از طولانی باشد یکی از علل آشفتگی در خوابیدن شبانه میشود پس در نخست بایست خاطر نشان کنیم که خواب نیم روزی مدت زمان کوتاهی باید داشته باشد. محرومیت از خواب کافی فرد را با […]

تاثیرات خواب نیمروزی! بیشتر بخوانید »