تزریق بدون درد با چسب سوزنی

چسب فاقد درد برای تزریق دارو پژوهشگران مؤسسه سلطنتی فناوری سوئد برای نخستین بار با بکارگیری سوزن‌های بسیار نازک موفق به ساخت چسب تزریق دارو ی فاقد درد شدند. فرایند تزریق دارو از ۱۵۰ سال پیش تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است، هرچند که تزریق دارو با بکارگیری آمپول نیز نیازمند توانایی و دقت فراوان است. […]

تزریق بدون درد با چسب سوزنی بیشتر بخوانید »