چشم مصنوعی چیست؟

بازگشت بینایی با شبکیه تصنعی چشم در اطراف ما آدم هایی هستند که به دلیلی (از یک تصادف ساده گرفته تا اصابت ترکش یک خمپاره) چشمان شان را از دست داده اند. شاید چند سال قبل، این اشخاص ناچار بودند که با این نازیبایی در چهره شان کنار بیایند؛ ولی جهان پزشکی امروز میتواند این […]

چشم مصنوعی چیست؟ بیشتر بخوانید »