با خوردن چه چیزی میتوان وسواس فکری را کنترل کرد؟

تاثیر مثبت جویدن آدامس در رها شدن از وسواس فکری بطور معمول جویدن آدامس بدون شکر به عنوان عادتی خوب به منظور کاستن از وزن سفارش شده است. آدامس‌های بدون شکر، تقریبا هیچ کالری ای به اندازه مصرفی شما مازاد و اضافه نمی‌کند و می‌توان آن‌ها را جایگزین خوراک و خوردنی‌های سبک دیگر کرد. هم […]

با خوردن چه چیزی میتوان وسواس فکری را کنترل کرد؟ بیشتر بخوانید »