فواید مطالعه با صدای بلند

مطالعه با آوای بلند سبب قویتر کردن حافظه میشود. یک پژوهش نوین نشان میدهد که مطالعه با آوای بلند در قیاس با خواندن یک متن در حالت حرف نزدن، در حقیقت حافظه را التیام میبخشد. آیا مطالعه با آوای بلند حقیقتأ میتواند به شما کمک نماید مطالب بیشتری را بخاطر بسپارید؟ یک مطالعه اخذ که […]

فواید مطالعه با صدای بلند بیشتر بخوانید »