عمل پیوند سر

نخستین جراحی پیوند سر آدم در چین علم پزشکی در همه زمینه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. دکتر متخصص چینی بتازگی خبر از پیوند سر آدم داده است. پیوند سر یکی از نادرترین پیوندها در دنیاست. پیوند سر را نبایست با پیوند مغز اشتباه گرفت. در این گونه جراحی، سر مریض بایست بریده شود. هرچند […]

عمل پیوند سر بیشتر بخوانید »