هوای گرم مارو عصبانی تر می کنه یا هوای سرد؟ رابطه اخلاق و آب و هوا !

آیا آب و هوای گرم میتوانند در خشم و خشونت اثربخش باشند؟!! شاید شما هم احساس کرده باشید که مردم در آب و هوای گرم بیشتر دارای حس و حال مناسب نیستند به همین سبب برخی بررسی‌های در همین زمینه اتفاق افتاده اند که محققان در یک بررسی دریافتند که آب و هوای گرم می‌تواند […]

هوای گرم مارو عصبانی تر می کنه یا هوای سرد؟ رابطه اخلاق و آب و هوا ! بیشتر بخوانید »