تعبیر خواب فیبر چیست؟

تعبیر خواب فیبرگندم چیست ؟ برای فیبر، تعریف های متفاوتی وجود دارد، ولی به طور کلی می توان گفت که فیبر، کربوهیدرات دیواره سلول های گیاهی است که توسط آنزیم های بدن انسان، قابل هضم نمی باشد. اگر خواب فیبر گندم ببینید ممکن است ، این خواب بیانگر آن باشد  که  فیبر بیش تری به […]

تعبیر خواب فیبر چیست؟ بیشتر بخوانید »