سریع ترین روش تشخیص سرطان

تشخیص سرطان در ۱۰ ثانیه با بکارگیری نوعی قلم! پیشرفت علم و ادامه بررسی‌های تحقیقاتی برای کشف راهی جدید و البته سریع برای شناسایی بیماری ‌های دشوار مانند سرطان تا کنون برآیند چشمگیری داشته است، نتایجی که ساعاتی پیش جدیدترین ان در دیلی میل پخش شد؛ ساخت مدادی برای تشخیص سرطان در ۱۰ ثانیه ابزار […]

سریع ترین روش تشخیص سرطان بیشتر بخوانید »