انواع شکل بینی‌ در افراد مختلف مانند بینی قوز دار و…

دانستنی‌های جالب درباره انواع بینی!

اصطلاح بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی (پروفایل) پایین‌تر و نزدیک‌تر به صورت قرار میگیرد.

بینی زینی شکل (Saddle nose)

بینی زینی شکل یکی از شایع‌ترین انواع دفورمیتی بینی بوده و بنابراین تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود.

بینی زینی شکل نمایی از سفیلیس مادرزادی بود.

و متعاقب از بیماری جزام نیز میشود.

در روزگار کنونی بینی زینی شکل، متعاقب از درگیری سپتوم استخوانی نادر بوده و بطور معمول متعاقب از وارد شدن ضربه به وسط صورت است.

بینی

بینی زینی شکل Saddle nose

درگیری سپتوم غضروفی مفهوم شایعتری برای جراحان بینی است.

فرو رفتگی قسمت غضروفی بینی غالبا به دنبال برداشتن حد غضروف سپتوم در جریان عمل سپتوپلاستی حادث میشود.

چنانچه فلپ‌های روی غضروف هم پاره شود.

پشتیبانی اسکلتی به دلیل انقباض فلپهای در حال ترمیم کاهش میابد.

در این گونه بینی فرم و کارکرد بینی هر دو تقریبا به یک مقدار مبتلا به اختلال میشوند.

بطور معمول مقصود از جراحی در اصلاح بینی زینی شکل به دست اوردن فرم قبلی بینی میباشد.

پس علت‌های منتهی به بینی زینی شکل را میتوان به این شکل طبقه بندی کرد.
مادرزادی (که نادر است)
تروما: ترومای که سبب ایجاد هماتوم و یا ابسه تیغه و نهایتا نکروز تیغه بینی شود. و نمای سقف باز حاصل میشود.
سوم: برداشتن بیشتر از اندازه سپتوم غضروفی در حین عمل سپتوپلاستی است.
سوراخ شدن تیغه بینی سبب پیدایش تقعر در غضروف پشت بینی میشود.
چهارم: بیماری‌های نظیر جزام، سیفلیس و سالک
پنجم: نژاد (در نژاد غیر سفید)
ششم: بیماری وگنر و مصرف کوکایین

بینی پیچ خورده مدل ۱ (twisted nose)

تصحیح بینی با انحراف شدید در خارج یکی از گرفتاریهای اساسی در جراحی بینی است.
بررسی ضایعات تشریحی در ارتباط با انحراف بینی و صورت و قرینگی صورت پیش از هر اقدام جراحی لازم است.
بینی پیچ خورده بعنوان یک مجموعه غضروفی، استخوانی که همه قسمت‌ها گرفتار انحراف موجود هستند مورد مداقه میباشند.
تمامی بینی‌های پیچ خورده که دارای نواقص خارجی هستند بر بستر تیغه میانی هستند. که پیش از هر اقدامی بایست این بستر اصلاح شوند.

زیرا بینی خارجی در رابطه همیشگی با تیغه بینی است.

عمل جراحی یک مرحله‌ای انجام میشود.

و دقت کامل در حفظ و یا بازسازی عناصر نگهدارنده ساختمان بینی و تیغه ضروری است.
امکان بروز عارضه‌های و احتیاج به جراحی مجدد بیشتر از موارد دیگرست.
بینی پیچ خورده بطور معمول در اثر صدمات تروماتیک شامل شکستگی استخوانی و صدمه غضروفی و دوره طفولیت و رشد ایجاد میشود.
بعد از صدمه بینی در وقت رشد، تغییرات تدریجی با مسیر تکاملی فرد سبب پیدایش وضعیت تشریحی غیر معمولی در نسج دشوار و نرم و انحراف از گذرگاه طبیعی رشد میشود.

بینی در مراحل رشد به تروما بسیار حساس است. از کانال تولد تا بلوغ حوادث زیادی محتمل است به بینی صدمه وارد نماید.

حتی بعد از ترومای شدید در اطفال نشانه‌های اندک مانند خراش و تورم مختصر و خونریزی اندک احتمال دارد پیش اید و مانع تشخیص و عارضه‌های ناپیدا به ساختمان‌های غضرفی بشود.

بینی پیچ خورده مدل twisted nose

بررسی‌های بافت شناسی نشان میدهد که بازتاب درازمدت غضروف تیغه بینی به تروما ترمیم مجدد ناقص غضروفی است و اکثرا یک طرفه بوده و ایجاد تیغه منحرف مینماید.

این نوع انحراف تیغه در فرد در حال رشد منتهی به اختلال ساختارهای نرم و غضروف‌های اطراف به دلیل فشار غیر متعارف به پوست و استخوان‌ها میشود.

استخوان بینی در سمت صدمه دیده بزرگ‌تر از سمت مقابل میشود.

تغییرات فوق سبب افزایش رشد نواحی غضروفی تا ایجاد خمیدگی و در هم ریختگی شکل ظاهری بینی و کاهش رشد نیمه تحتانی بینی و درون کشیدگی (retraction) و از میان رفتن صلابت عادی نوک بینی (Tip)

تصحیح بینی پیچ خورده بسیار دشوار است.

زیر غضروف قادر نیست کامل صاف شود.

و نتیجه مطلوب نمی‌دهد.

غضروف تیغه از کندروپلاست تشکیل میشود.
این سلول‌ها کلاژن تیپ یک تراوش میکند.
هر سلول کلاژن را ایجاد و در ماده زمینه‌ای احاطه میشود.
ماده زمینه‌ای آب جذب و در خود نگه میدارد و سبب زیادی فشار داخلی و دور شدن سلولها از هم میشود.
با رشد جنین ، تقسیم سلولی و ادامه تراوش ماده زمینه‌ای شمار و بازه سلول‌ها از هم بیشتر میشود.

سلول‌های غضروفی واحد‌های کوچک الاستین ایجاد میکنند.

شکل بینی بوسیله ترکیب فیبرهای الاستین و فشار هیدرولیک آب ماده زمینه‌ای در لایه فشرده پریکندر ایجاد میشود.

پس تغییر شکل‌های بینی و تیغه در اتصالات رشته‌های الاستین که با رشد فرد ماندگار شده.

رینوپلاستی , عمل رینوپلاستی , جراحی زیبایی بینی

تصحیح آن‌ها به روشهای عادی میسر نخواهد بود.

فقدان تعادل با رشد مازاد سلول در یک طرف بینی یا رشد ناکافی سلول‌ها در سمت دیگر ایجاد میشود.

لذا رشد بطور حقیقی زیاد نمیشود بلکه غالبا فقدان تعادل در رشد است به هر علتی که پدیده فیبروز بوجود بیاید.
تاخیر در رشد احتمال دارد عارض شود.

بینی پیچ خورده مدل دو (crooked nose)

بینی در مرکز صورت مانند نگین در حلقه انگشتر است.

هر چه این نگین متناسب‌تر باشد این انگشتر زیباتر به نظر میرسد.

چشم ناظر کیفی بسیار دقیقی است که زیبایی را در تقارن و حفظ نسبت‌ها می‌بیند.

هر چه دو نیمه صورت متقارن‌تر باشد از منظر بیننده صورت زیباتر است.

بینی پیچ خورده یعنی بینی که حول محور طولی خود پیچ خورده است.

و بنابراین قسمت میانی نسبت به نوک و ریشه بینی به سوی دیگری خمیده شده است.

گاهی این پیچ خوردگی به حالت محوری است.

یعنی علارغم اینکه قسمت ریشه، بخش میانی و نوک بینی روی یک محور هستند. ولی این محور، نسبت به محور شاقولی دارای زاویه است.

اناتومی بینی پیچ خورده.

اناتومی بینی پیچ خورده، بینی مانند چادری است با محوری در مرکز، در قسمت راس این چادر (upper lateral) و استخوان نازال قرار دارد.

در قسمت انتهایی نیز غضروفی lower lateral هستند..

عضلات مختلف نیز به بینی اتصال دارند.

این عضلات از یک سو به لایه پریکند (لایه پوشاننده غضروف) و پری استئوم (لایه روی استخوان) میچسبند و از دیگر سو به پوست اتصال دارند به همین سبب بهنگام خندیدن (کروک نوز) خود را مناسب‌تر نشان میدهد.

و بنابراین اشکالات اناتومیک اسکلت بینی واضح‌تر میشود.

به همین سبب در عکس‌های پیش از عمل، عکس‌های در حالت خنده نیز گرفته شود.

دیگر مسئله اساسی و مهم قرارگیری سپتوم میباشد.

از سه جز اساسی غضروف چهار گوشه، تیغه عمودی اتموعید و استخوان ومر تشکیل شده است.

انحرافات سپتوم مخصوصا چنانچه به شکل high septal باشد.

اثری واضح روی پشت بینی می‌گذارد.

و از انجایی که سپتوم غضروفی توسط اتصالات فیبروز به ANSوصل میشود.

بطور معمول در رفتگی سپتوم به یک طرف سبب کاستی ساپورت بینی شده و نوک بینی به پایین می‌افتد و لذا بطور معمول کروک نویز با drooping noise همگام است.

سپتوم غضرفی در سن دو سالگی به میزان آدم بالغ میرسد و انچه سبب رشد بعدی سپتوم میشود رشد استخوان‌های عمودی اتموئید و ومر است.
زمان هوادار شدن سلول‌های اتموعید بطور معمول از لحظه تولد آغاز و در حدود سن یازده سالگی به اتمام میرسد.
چنانچه انحراف بینی پیش از این سن اتفاق بیوفتد، چون هوای عبوری در دو سمت بینی مختلف خواهد شد شاخک‌های میانی با هیپرترافی جبرانی هوای عبوری دو سمت بینی را تنظیم میکند.

لذا شاید کونکابلوزا (شاخ میانی هوادار)، کونکابلوزا یک طرفه پاسخی فیزیولوژیک به انحراف بینی و نتیجه ان باشد.

لذا باید علاوه بر سپتو پلاستی دقیق به شرایط شاخک‌های بینی و سلولهای اتموئید توجه لازم بشود.

بینی

انواع بینی‌ها

بینی گوشتی:

مشکل‌ترین نوع بینی برای عمل رینوپلاستی بینی‌های گوشتی است.

مشخصه اساسی این نوع ضخامت و چرب بودن بیشتر از اندازه پوست میباشد.

و اصطلاحا پوست بینی قالب – استخوان غضروف بینی مغلوب است.
وقتی پوست بینی ضخیم است از فرم استخوانی غضروفی تبعیت نمی‌کند.
در هنگام جراحی در بینی با پوست ضخیم پسندیده‌تر است تا حد ممکن از گرافت‌های غضروفی استفاده شود تا اسکلت محکم‌تری در زیر پوست داشته باشیم.
انواع گرفت‌ها:
گرفت طولی به منظور تحکیم قسمت پشت بینی در نوع میانه غضروف سپتوم کفایت میکند. ولی در نوع شدید از نوع دنده استفاده میشود که بطور معمول بایست به بافت زیری بخیه کرد.
گرفت نوع ثانویه : گرفت لترال، گرفتی است که روی غضروف‌های ULCدو طرف گذاشته میشود.
هدف پیشگیری از کللاپس یک طرفه یا دو طرفه بینی است.
سوم: گرفت رادیکس: این نوع گرفت زیادتر در بینی‌های کوتاه به کار میرفتد.
چهارم: اسپریدر گرفت: که بطور معمول دو طرفه و طولی است و برای بالا رفتن طول بینی و ممانعت از سختی نفس به کار میرود.

گرفت‌های مرتبط تیپ بینی:

۱- گرفت کپ : برای پر کردن فرورفتگی بینی بکار میرود.
۲- غضروف strut : که برای بالا بردن پایداری و ممانعت از افتادن بینی به کار میرود.
۳- گرافت شیلد
۴- گرافت. onlay برای بالا رفتن طول بینی و پروجکشن بکار میرود.
۵- گرفت چتری
۶-گرافت برای منطقه پره :
۷- ریم گرفت.
۸- گرافت onlay روی کرورای خارجی

استخوانهای بینی

در آدم استخوان خیش (Vomer) بخش پشتی (خلفی) زیرین، تیغه بینی را ایجاد میکند.

استخوان ومر یکی از استخوان‌های فرد جمجمه است.

خیش در خط میان پیکانی midsagittal line قرار گرفته و با استخوان‌های پروانه‌ای sphenoid، پرویزنی ethmoid، کامی palatine چپ و راست، و بَرواره‌ای maxillary چپ و راست مفصل میشود.

بخش قدامی تیغه بینی غضروفی است.

بخش خارجی بینی قسمت برآمده و سطحی است که در وسط صورت قرار دارد و شامل دو بخش است بخش استخوانی، شامل استخوانهای بینی و زایده پیشانی فک بالا و بخش غضروفی که شامل تعدادی غضروف بهم چسبیده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 14 =