آموزش روشهای متفاوت خانگی برای درمان تب

نسخه‌های معجزه آسای خانگی در درمان تب

تب قسمتی از مکانیسم دفاعی بدن است. تب ناراحت‏ کننده و بعضی اوقات دردآور است، غالبا در شب نامطلوب‌تر می‏شود و می‏تواند خواب شما را به هم بزند. در موقع تب گاهی تمام بدنتان درد دارد و احساس مریضی و گرما می‏کنید.

تب نشان میدهد بدنتان کوشش می‏کند که با یک عفونت بجنگد.

هنگامی که پیکرتان با مرضی در حال مقابله است، درجه گرمای بدن بالا میرود و چنانچه درجه گرمای بدن خیلی بالا باشد پرخطر است و نشان میدهد که آب بدنتان اندک است.

و باید تلاش نمایید به سرعت تب را پائین بیاورید.

در این نوشته با انواع درمان‌های گیاهی که مناسب و تب بر است آشنا میشوید.

درمان تب با داروهای گیاهی و روشهای خانگی

نسخه شماره ۱- داروی تب بر
ریشه بابا آدم ۳۰ گرم
گیاه علف چای ۲۰ گرم
ریشه شیرین بیان ۱۵گرم
برگ کاکوتی ۱۰ گرم
برگ سنا ۱۰ گرم
برگ گاوزبان ۱۰ گرم
طرز تهیه: دو قاشق خوراک خوری از آمیخته فوق را که در گذشته خرد شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده نیم ساعت پیش از ناهار و شام یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۲- داروی تب بر
پوست بید یک قسمت
ریشه کاسنی یک قسمت
گل اروانه یک قسمت
برگ بادرنجبویه یک قسمت
میوه ناخنک یک قسمت
طرز تهیه: دو قاشق خوراک خوری از آمیخته فوق را که در گذشته خرد شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۳-داروی تب بر

مغز خیار ۳۰ گرم
مغز تخم کدو ۳۰ گرم
تخم کاسنی ۳۰ گرم
عصاره شیرین بیان ۱۰ گرم
نشاسته ۱۰ گرم
کتیرا ۱۰ گرم
آب کاهو به اندازه کافی
طرز تهیه: داروها را کوبیده و الک کرده و بعد با مقدری آب کاهو یا لعاب اسفرزه آمیخته و به صورت حب درآورده و هر دفعه تا شش گرم استفاده شود.
توجه: نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام (ورم مغز) مفید بوده و هم چنین تشنگی را برطرف کرده و خاصیت خواب آور درد


درمان تب خانگی

نسخه شماره ۴- داروی ضد تب و خنک کننده.
اسفرزه یک قسمت
تخم شربتی یک قسمت
تخم ریحان یک قسمت
اسطو خودوس یک قسمت
بالنگو یک قسمت
بارهنگ یک قسمت
به دانه یک قسمت
ریشه ختمی یک قسمت
طرز تهیه: دو قاشق خوراک خوری از آمیخته داروی فوق (ریشه ختمی قبلاکوبیده شده باشد) را در لیوانی آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۵- داروی تب بر
تخم کاسنی یک قسمت
خارخاسک یک قسمت
ناخنک یک قسمت
گل پنیرک یک قسمت
پوست بید یک قسمت
طرز تهیه: دو قاشق خوراک خوری از داروی فوق را که در گذشته نیم کوب شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۶- داروی تب بر
زرد آلو ۵۰ گرم
عناب ۵۰ گرم
آلوی تیره ۵۰ گرم
پوست بید ۵۰ گرم
بنفشه ۱۰ گرم
نیلوفر ۱۰ گرم
گشنیز ۱۰ گرم
تخم کاسنی پنج گرم
طرز تهیه: اول پوست بید را کوبیده و نرم کرده و همراه با بقیه داروها در هزار میلی لیتر آب به مدت ۸ ساعت خیسانده و بعد آن را صاف کرده و در یک نوبت میل نمایید.

نسخه شماره ۷- داروی تب بر (چهار تخم)
تخم خیار یک قسمت
تخم خیار چنبر یک قسمت
تخم هندوانه یک قسمت
تخم کدو یک قسمت
طرز تهیه: داروی فوق را با همدیگر قاطی نموده و می‌کوبند بعد روزی سه مرتبه هر بار ده گرم با اندکی آب میل نمایید.

نسخه شماره ۸- داروی تب بر (شش تخم)
تخم خیار یک قسمت
تخم کدو یک قسمت
تخم خیار چنبر یک قسمت
تخم هندوانه یک قسمت
تخم گرمک یک قسمت
تخم کاهو یک قسمت
طرز تهیه: داروی فوق را با همدیگر قاطی نموده و می‌کوبند بعد روزی ۳ بار هر مرتبه ده گرم با اندکی آب میل میکنند.

نسخه‌های تک دارویی
نسخه شماره۱

دارو: پوست یا برگ درخت بید (Salix alba)
میزان مصرف: دو تا چهار گرم
طرز تهیه: میزان فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره دو
دارو: گل اروانه (Salvia hydrangea)
میزان مصرف : دو تا چهار گرم
طرز تهیه: میزان فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۳
دارو: گل شاه پسند طبی (Verbena officinalis)
میزان مصرف: دو تا چهار گرم
طرز تهیه: میزان فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره چهار
دارو: برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک (Fraxinus excelcior)
میزان مصرف: دو تا چهار گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره پنج
دارو: برگ یا چوب یا پوست ساقه غان (قان، توس) (Betula alba)
میزان مصرف: پنج تا ده گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

کاستن تب

نسخه شماره شش
دارو: ریزم با همه گیاه همواره بهار کوهی (تنباکوی کوهی) (Arnica montana)
میزان مصرف: ۰/۵ تا ۱ گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره۷
دارو: ریشه کاسنی (Cichorium intybus)
میزان مصرف: ۵تا ۱۵ گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره۸
دارو: پوست کبوده و سپیدر (Populus alba)
میزان مصرف: چهار تا ۸ گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره۹
دارو: تمام گیاه بنفشه (Viola ordorata)
میزان مصرف: پنج تا ده گرم
طرز تهیه:
مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره۱۰
دارو: تخم خرفه (Portulaca oleracea)
میزان مصرف : پنج تا ده گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۱۱
دارو: برگ بارهنگ (Plantago Lantceolata)
میزان مصرف : دو تا چهار گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره۱۲
دارو: پیاز (Allium cepa)

طرز تهیه و میزان مصرف: روزی دو تا سه پیاز به همراه خوراک میل نمایید.
نسخه شماره ۱۳
دارو: ریحان (Ocimum basilicum)
میزان مصرف: پنج تا پانزده گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره ۱۴
دارو: ماش (Vicia sativa)
میزان مصرف: ۳۰ تا شصت گرم
طرز تهیه: بصورت پخته میل نمایید.

نسخه شماره۱۵
دارو: بادرنجبویه (Melissa officinalis)
میزان مصرف: دو تا چهار گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

نسخه شماره۱۶
دارو: گل گیاه شاه بلوط هندی (Aesculus hipocastanum)
میزان مصرف: ۴تا ۸ گرم
طرز تهیه: مقدر فوق را که در گذشته کوبیده شده باشد در یک لیوان متوسط آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کرده روزی سه مرتبه هر بار یک فنجان میل نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =