خوردن غذا بر روی زمین چه فوایدی دارد؟

فواید خوردن غذا بر روی زمین

در حالت چهار زانو نشستن روی زمین  و غذا خوردن برای سیستم هاضمه آدم خوبست.

حرکت رو به جلو و عقب در نهایت خم شدن برای غذا خوردن و بازگشت به شرایط طبیعی نشستن به ماهیچه‌ها شکم در تراوش شیره‌های گوارشی یاری می‌کند، که برای گوارش سریع و مناسب مورد احتیاج هستند.

بکارگیری صندلی به قسمتی از زندگی روزانه و روزمره مردم در نقطه‌های مختلف دنیا مبدل شده است.

نه تنها در حال کار، بلکه مردم در روزگار کنونی برای امورات دیگری مثل خوراک خوردن نیز به نشستن دور یک میز یا حتی روی نیمکت عادت کرده اند.

ولی در گذشته، مردم هنگام خوراک خوردن روی زمین می‌نشستند.

گرچه در اغلب سرزمین‌های غربی دیگر شاهد چنین صحنه هایی نیستیم، ولی در بعضی فرهنگ‌ها همچنان شاهد ادامه آن هستیم.

این سنت باستانی در یوگا و آیورودا، پزشکی قدیمی هندی، ریشه دارد و هم چنین از فایده‌های سلامت با پشتیبانی علمی بهره مند است.

چنانچه چندان با نشستن روی زمین سفت راحت نیستید می‌توانید با یاری فرش، بالش یا کوسن شرایط راحت‌تری را برای نشستن روی زمین مهیا کنید.

در دنباله با بعضی فواید سلامت نشستن روی زمین هنگام خوراک خوردن بیشتر آشنا می‌شویم.

خوردن غذا روی زمین
خوردن غذا روی زمین

نشسته خوراک خوردن چه فوایدی دارد؟

ارائه فواید حالت‌های نشسته یوگا
وقتیکه سطح زمین می‌نشینید و غذای خود را می‌خورید، در واقع، نوعی از حالت یوگا را می‌کنید.

این حالت احتمال دارد سوخاسانا، سواستیکاسانا یا سیدهاسانا باشد.

گرچه این حالت‌های نشسته به نظر ساده و راحت می‌رسند، ولی ممارست کردن آن‌ها با هدفی مشخص فواید سلامت بسیاری را ارائه میکند.

در سوخاسانا (حالت چهار زانو) در وضعی که پاها ریلکس هستند سطح زمین می‌نشینید، در وضعی که ستون مهره‌ها صاف قرار گرفته و قفسه سینه باز میشود.

ساق پاها تقریبا به حالت موازی قرار گرفته و پایین پاها زیر زانوی مخالف قرار میگیرند.

این حالتی پایدار به منظور انجام امورات بالا تنه مانند چرخش شانه و کشش گردن است.

در واقع، حالت سوخاسانا به خوبی تراز شده شرایط خوبی را برای یک وضعیت آرامش بخش و با این وجود هوشیار برای بدن و ذهن میسر میکند.

هم چنین، این حالت نشستن به کاهش تنش عضلانی و باز کردن چاکرا (مرکز انرژی) یاری می‌کند.

بطور خلاصه، وقتی که در حالت سوخاسانا نشسته و خوراک می‌خورید هم وعده غذایی خود را میل میکنید و هم بطور همزمان یوگا نیز می‌کنید.

التیام و بهبود گوارش
نشستن سطح زمین در موقعیت چهار زانو و خوراک خوردن برای سیستم هاضمه آدم خوبست.

حرکت رو به جلو و عقب در نهایت خم شدن برای غذا خوردن و بازگشت به شرایط طبیعی نشستن به ماهیچه‌ها شکم در تراوش شیره‌های گوارشی یاری می‌کند، که برای گوارش سریع و مناسب مورد احتیاج هستند.

علاوه بر این، این حالت نشسته امکان آرامش ذهن و اعمال فشار روی قسمت پایینی ستون مهره‌ها را آماده می‌کند که تن آهستگی را تسهیل میکند. هم چنین، تنش عضلانی بهبود میابد. و بالارفتن فشار خون افت میکند.
بنابر آیورودا، پزشکی قدیمی هندی، تمامی این موارد با همدیگر همکاری میکنند تا از گوارش درست و مناسب غذای مصرفی یقین حاصل شود.

گوارش بهینه خوراک عامل کلیدی برای بدن تندرست و سالم محسوب میشود.

افزایش طول زندگی
ایستادن منظم از یک حالت نشسته سطح زمین بی احتیاج به کمک می‌تواند به تشکیل یک زندگی طولانی‌تر یاری رساند. پژوهشی که در سال ۲۰۱۲ در گاهنامه European Journal of Preventive Cardiology انتشار یافت، روشن کرد که توانایی بلند شدن از یک موقعیت نشسته سطح زمین بدون هیچگونه حمایتی با افزایش طول زندگی در ارتباط است.
بنابر این مطالعه، بلند شدن از یک وضعیت نشسته نیازمند انعطاف و نرمش پذیری و قدرت جسمی قابل توجه است که برای اجتناب از حوادث رایج، صدمات و زمین خوردن‌ها نیاز هستند.

التیام و بهبود قدرت و انعطاف و نرمش پذیری
نشستن سطح زمین در حالت چهار زانو بدن را قدرتمندتر و انعطاف پذیرتر می‌سازد.

این حالت نشسته کشش کفل‌ها، زانوها و قوزک‌ها را سبب میگردد.

هم چنین، انعطاف و نرمش پذیری در ستون مهره‌ها، شانه‌ها و سینه را افزایش میدهد و از اینرو، انعطاف و نرمش پذیری کلی را التیام و بهبود بخشیده و توانایی دور کردن برخی مریضی‌ها را افزایش میدهد.

قدرت و انعطاف و نرمش پذیری بیشتر امکان صاف ایستادن بدون مشکل و بلند کردن اجسام سنگین بدون اینکه آسیبی به کمر وارد بشود را آماده می‌کند.
از سمت دیگر، نشستن درازمدت روی صندلی به تشکیل کاستی و درد در قسمت کمر، عضلات شکمی پایین و کفل‌های محکم و انعطاف ناپذیر منتج میشود.

پشتیبانی از وضع اندامی درست
وضع اندامی پسندیده برای کاستن از فشار روی برخی عضلات و مفاصل، علی الخصوص در ناحیه کمر و گردن، مهم است.

نشستن در حالت چهار زانو سطح زمین برای خوراک خوردن این امکان را آماده می‌کند تا بطور خودکار وضعیت خود را اصلاح کنید.

وقتی که در حالت سوخاسانا سطح زمین نشسته اید باید پشت خود را صاف نگه دارید، ستون مهره‌ها خود را گسترش دهید و شانه‌ها را عقب بکشید.

این حالت به جلوگیری از انواع گوناگون درد که بواسطه وضع اندامی نامطلوب شکل می‌گیرند، یاری می‌کند.

در برابر، نشستن درازمدت روی صندلی یا نیمکت و قوز کردن بالای میز یا رایانه می‌تواند به وضع اندامی پایین و کاستی در منطقه کمر منتج شود.

نشسته غذا خوردن

فواید نشسته خوراک خوردن

التیام و بهبود جریان خون
نشستن سطح زمین در حالت چهار زانو برای خوراک خوردن برای ساختار جریان خون آدم همچنین سودمند است.

وقتیکه سطح زمین نشسته اید، خون آسان‌تر از مسیر قلب به سایر نقطه‌های بدن پمپ میشود.

هم چنین، نشستن سطح زمین به تندرستی قلب نیز یاری می‌کند زیرا فشار مازاد روی این اندام هنگام خوراک خوردن را تقلیل میدهد.
با جریان خون پسندیده این یقین حاصل میشود که تمام اندام‌های بدن به مقدار مکفی اکسیژن و مواد مغذی برای ارائه کارکرد درست خود را دریافت می‌نمایند.

برای آنهایی که دارای مشکلات جریان خون هستند نشستن سطح زمین در حالت درست هنگام خوراک خوردن سفارش شده است.

یاری به کم کردن وزن
وقتیکه سطح زمین نشسته و خوراک می‌خورید این وضعیت اثری آرامش بخش روی ذهن و بدنتان دارد.

بدن آرام مناسب‌تر میتواند روی غذای مصرفی تمرکز کند که به نوبه‌ی خود از پرخوری جلوگیری میکند.

این به علت آن این بررسی‌ها عصب واگ کارکرد نیکوتری ارائه میکند و سیگنال‌ها را در موقعیت نشسته بهینه‌تر انتقال می‌دهد. عصب واگ انتقال سیگنال‌ها از معده به مغز را هنگام خوراک خوردن بر عهده دارد و به مغز میگوید که آیا سیر شده اید یا نه
علاوه بر این، این حالت نشسته سبب میگردد تا آهسته‌تر خوراک بخورید. برهمین پایه، معده و مغز از زمان مکفی برای تشخیص این که چه وقتی سیر شده اید، برخوردار هستند.
هم چنین، عمل نشستن و ایستادن از سطح زمین ممارست ورزشی خوبی محسوب میشود.

تمامی این موارد در کننار یکدیگر به مدیریت وزن کمک میکنند.

ارتقا پیوند فامیلی
نشستن سطح زمین هنگام خوراک خوردن به همراه خانواده می‌تواند راهکاری جدید برای برقرار رابطه مابین اعضای خانواده باشد. وقتیکه سطح زمین نشسته اید و هم سطح با کودکان خود هستید، برقرار نمودن رابطه با آن‌ها و درک این که چه عواطف و عواطفی دارند آسان‌تر است.
خوراک خوردن در حالت نشسته سطح زمین می‌تواند به بهتر شدن پیوندهای فامیلی یاری نماید و هم چنین وضع اندامی درست به آرامش ذهن و بدن کمک می‌کند که به یک زندگی اندک یا بدون اضطراب و نگرانی منتج میشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =