دلیل آب آوردن پاها

علت تورم و گردهمایی آب در بدن چیست؟ درمان این پیامد آیا بیشتر اوقات از احساس ورم بدن آزرده هستید یا حس میکنید پاهایتان ورم کرده اند و در کفش جای نمی‌گیرند؟ از دید پزشکی محتمل است به بیماری اِدِم (ورم) مبتلا باشید که عموماً به آن احتباس مایعات می‌گویند این دشواری هنگامی ظهور میکند […]

دلیل آب آوردن پاها بیشتر بخوانید »