حمام رفتن در شب بهتر است یا روز؟

علت‌های مفید بودن استحمام در شب در روزگار کنونی هوایی که استشمام می‌کنیم و در محیطی که زندگی می‌کنیم پر از آلودگی و مواد شیمیایی است. بی تردید ناچار می‌شویم روزانه بامداد دوش بگیریم ولی است. شستشوی بدن در شب زمانی که از سر کار برمی گردید فوایدی دارد ولی چنانچه پوست خشک ی دارید […]

حمام رفتن در شب بهتر است یا روز؟ بیشتر بخوانید »