جلوگیری از سکته قلبی با یک خوراکی ساده!

به منظور جلوگیری و جلوگیری ازسکته و حمله و سکته قلبی چه میزان گردو بخوریم؟ گردو از منابع سرشار ویتامین و فسفر است یکی از خوراکی هایی که در دسته مغزها قرار می­گیرد. ولی آیا جدای از مزه و مزه مطبوع این ماده خوراکی به خواص فوق العاده آن دقت کرده­اید؟ این نوشته را مطالعه […]

جلوگیری از سکته قلبی با یک خوراکی ساده! بیشتر بخوانید »