تاثیر شقایق دریایی بر شنوایی

شقایق دریایی به مداوا اندک شنوایی می‌آید. شنوایی اشخاص به وجود هزاران تار موی باریک در گوش داخلی وابسته است. هنگامی که انواع گوناگون صدا این موهای باریک را به ارتعاش درمی آورد، سلول‌های انتهایی این موها سیگنال هایی را به مغز ارسال میکنند و در نهایت، صدا شنیده میشود. در شرایط معمولی، سمفونی ایجاد […]

تاثیر شقایق دریایی بر شنوایی بیشتر بخوانید »