خطر پوکی استخوان در خانمها

تجربیات اساسی و مهم ۷ ملکه زیبایی از سراسر جهان برای دختران هفت ملکه زیبایی از چهار قاره دنیا خطاب به دختران و ز نان جو ان اعلام کردند که الگوها و ایده‌های مدرن و پیشرفته امروزی برای زیبایی می‌تواند به استخوان‌های آن‌ها زیان بزند و در آتیه سبب دچار شدن آن‌ها به پوک شدن […]

خطر پوکی استخوان در خانمها بیشتر بخوانید »