تاثیر کفش نامناسب بر سلامتی بدن

مضراتی که کفش ناپسند به همراه خود دارد. همزمان با بالارفتن سن عضلات قلب پایین میشود که سبب چالش در جریان خون است، برهم خوردن توازن حرکت خون در اندام‌های بدن و چالش در اکسیژن رسانی به بافتهای بدن سبب میشود تا فعالیت اندام گرفتار مشکل شود و دشواری هایی مانند لخته خون یا سکته […]

تاثیر کفش نامناسب بر سلامتی بدن بیشتر بخوانید »