آیا رابطه ای بین نوع آب و هوا با کاهش درد وجود دارد؟

دردهای بدن در این آب و هوا کم‌تر می‌شوند. دردهای شدید جسمی گاهی انقدر آزاردهنده هستند که بازدارنده از انجام امورات روزمره می‌شوند بسیاری از افرادیکه با دردهای مزمن روبرو هستند، به تجربه دریافته اند که وضعیت آب و هوا می‌تواند دردشان را مورد تاثیر خود قرار دهد. بعضی اشخاص حتی معتقندند بر اساس شدت […]

آیا رابطه ای بین نوع آب و هوا با کاهش درد وجود دارد؟ بیشتر بخوانید »