زردی در نوزادان ، دغدغه بسیاری از تازه مادران!

زردی در نوزادان زردی در نوزادان یا یرقان (Jaundice یا Icterus) با بالا رفتن بیلی روبین خون شکل می‌گیرد. زردی در نوزادان با تغییر نوع رنگ پوست و زرد شدن پوست نمود پیدا میکند بدین گونه که با اجتماع بیلی روبین زیر پوست و زرد شدن پوست زردی در نوزادان حاصل میشود. زردی در نوزادان شامل زرد یا بی رنگ […]

زردی در نوزادان ، دغدغه بسیاری از تازه مادران! بیشتر بخوانید »