تشخیص سرطان با قطره ای خون!

جدیدترین راه تشخیص دقیق سرطان با یک قطره خون محققان دانشگاه Umeå سوئد با قصد یافتن راهکاری دقیق و آسان جهت شناسایی مطمئن محل قرار گرفتن توده‌های سرطانی و دوری کردن از تکنیکهای تهاجمی، بررسی خون جدیدی را ابداع کرده اند که با بررسی پلاکتهای موجود در فقط یک قطره خون، تشخیصی ارایه میکنند که […]

تشخیص سرطان با قطره ای خون! بیشتر بخوانید »