چه غذاهایی از لخته جلوگیری می کند؟

به منظور بهترشدن جریان خون چه بخوریم   جریان پایین خون نشانه خیلی از معضلات نظیر بیماری قلبی و دیابت است. هم چنین میتواند باعث بروز بیحسی یا سوز در دست و پاها، احساس سرما در اندام یا حتی تضعیف انرژی شود. در ادامه به بعضی راهکارهای التیام و بهبود گردش خون اشاره میشود. ماهی […]

چه غذاهایی از لخته جلوگیری می کند؟ بیشتر بخوانید »