تغذیه مناسب دوران پریود!

نکاتی اساسی و مهم در زمینه تغذیه و بهداشت درست در دوره پریود دوره پریود در خانمها و دختران احتیاج به مراقبت‌های خاص خود دارد که عده زیادی از خانمها از آن غافلند و با بی دقتی به این مراقبت‌ها سبب پیدایش دشواری هایی برای خود می‌شوند. در دوره پریود زنان بایست به تغذیه خود […]

تغذیه مناسب دوران پریود! بیشتر بخوانید »