نظافت منزل و خطر مبتلا شدن به سرطان

گردگیری و پاکسازی خانه از مصرف یک پاکت سیگار طی روز خطرناک‌تر است! همه‌ی بانوان خانه دار میدانند که پاکسازی خانه چنانچه اصولی انجام نشود می‌تواند عوارضی برای فرد ایجاد نماید ولی عوارضی که ما می‌دانستیم زیادتر در مورد زیان هایی بود که به استخوان‌ها و اسکلت بدن وارد می‌شد در وضعی که خطری جدی‌تر […]

نظافت منزل و خطر مبتلا شدن به سرطان بیشتر بخوانید »