توت فرنگی و اسفناج هم میتوانند سرطانزا باشند

میوه هایی که زیادترین آفت کش‌ها و فاکتورهای سرطان زا، چاقی و نازایی را دارند. استفاده از بعضی سموم و آفت کش به منظور رشد میوه و سبزی‌ها بدون زیان آفت‌ها افزون‌تر از فایده‌ای که دارند زیان آور هستند بخصوص در میوه و سبزیجاتی که بدلیل ساختارشان این آفت کش‌ها را افزونتر در خود نگاه […]

توت فرنگی و اسفناج هم میتوانند سرطانزا باشند بیشتر بخوانید »