مزایا و معایب توالت ایرانی و فرنگی

توالت اروپایی پسندیده‌تر است یا توالت ایرانی بکارگیری توالت اروپایی و ایرانی هرکدام مزایا و معایبی دارد. توالت ایرانی یا توالت اروپایی ، در نوع خود مضرات و حسناتی را دارند. به عنوان مثال؛ گفته شده استفاده دائمی از توالتهای ایرانی ایجاد پادرد و کمردرد میکنند ولی در مقابل آن؛ استفاده زیاد از توالت اروپایی […]

مزایا و معایب توالت ایرانی و فرنگی بیشتر بخوانید »