تکنیک های ساده آرامش بخش اعصاب

ممارست مغز برای توقف دلواپسی وقتیکه موضوع بهداشت روان آدم مطرح میگردد، دلواپسی همانند یک عنصر زیان آور است. برخی دلواپسی را یک عادت نامطلوب در نگاه می‌گیرند که با ممارست میتوان آنرا از بین برد برخی فکر میکنند دلواپسی محتمل است به ما، در فراگیری از تجربیات گذشته و آماده شدن برای نمونه‌های جدید […]

تکنیک های ساده آرامش بخش اعصاب بیشتر بخوانید »