کودکی با قلب بیرون سینه!

تولد نوزادی با روده، کبد و قلب خارج از سینه‌اش: «کایران ویتز» موقع بدنیا آمدن با مشکل کمیابی همراه بود، اعضای اساسی و مهم و حیاتی داخلی آن خارج از سینه رشد کرده بود، گوشه‌ای از روده‌ها به همراه قسمتی از کبد و قلب خارج از قفسه سینه رشد کرده بود. بدنیا آمدن نوزاد با […]

کودکی با قلب بیرون سینه! بیشتر بخوانید »