تومور لب کودک سه ساله!

رشد تومور عجیب روی لب یک کودک دختر سه ساله آمریکایی از وجود توموری به میزان یک کیوی روی لبش رنج میبرد. این درحالی است که خانواده او بتازگی متوجه بزرگ‌تر شدن این تومور روی لب کودکشان شدند و در آرزوی لبخند زدن فرزندشان به سر میبرند. وجود این تومور مشکلات زیادی برای این کودک […]

تومور لب کودک سه ساله! بیشتر بخوانید »