علت داشتن ضربان قلب هنگام خواب

دلیل ضربان قلب موقع خواب ضربان قلب حالتی است که قلبتان ضربه‌های شدیدتری نسبت به حالت عادی دارد. این حس با تغییر تپش قلب ایجاد میشود. ضربان قلب موقع خواب بطور معمول پرخطر نیست، ولی سبب رنجش میشود. تپش قلبی که در طی شب رخ میدهد با ضربان قلب روز متمایز است. چنانچه ضربان قلب […]

علت داشتن ضربان قلب هنگام خواب بیشتر بخوانید »