رشد مغزی

رشد مغز بعد از جوانی

تحقیقات جالب در زمینه رشد و مسیر تکاملی مغز تا همین چند وقت پیش، اعتقاد بر این بود که مغز در نخستین سال‌های زندگی به مسیر تکاملی و بلوغ کامل می‌رسد. مطابق یکی از افسانه‌های قدیمی وقتیکه ما رشد می‌کنیم یا از چیزی رنج می‌بریم، سبب فقدان نورون‌ها و کاهش ساختارهای عصبی میشود که غیر […]

رشد مغز بعد از جوانی بیشتر بخوانید »