علت ریختن بزاق دهان موقع خواب

خارج شدن آب دهان موقع خواب در دوره طفولیت آموخته اید که چگونه بزاقتان را در دهانتان نگه دارید ولی در طول خواب وقتیکه ماهیچه‌های بدنتان استراحت میکند هماهنگی پیکرتان اندک میشود و سبب میشود بزاقتان از دهانتان خارج شود. از خواب که بیدار می‌شوید، می‌بینید بالش تان با آب دهان تان خیس شده است […]

علت ریختن بزاق دهان موقع خواب بیشتر بخوانید »