سندروم راپونزل درون شکم زن جوان!

سندروم راپونزل و گلوله مویی به میزان یک نارگیل از شکم زن برنا خارج شد: طبیبان پس از عمل جراحی و شکافتن معده زن برنا حیرت زده شدند، انها نمی‌توانستند باور کنند که گلوله مویی به میزان یک نارگیل درون معده فرد بیمار جا خوش کرده است. عکس خارج نمودن گلوله مویی به میزان نارگیل […]

سندروم راپونزل درون شکم زن جوان! بیشتر بخوانید »