سندروم بیماری ساختمان چیست؟

درباره نشانه های بیماری ساختمان چه میدانید. عوامل گوناگونی در ایجاد نشانه های بیماری ساختمان نقش دارند. کاغذ دیواری یکی از عواملی است که در ایجاد این اختلال تاثیردارد نشانگان بیماری ساختمان به مجموعه هایی از نشانه‌های مختلف گفته میشود که ساکنان یک ساختمان را گرفتار خود میکند. نشانگان بیماری ساختمان به توصیف وضعیتی می‌پردازد […]

سندروم بیماری ساختمان چیست؟ بیشتر بخوانید »