بهترین راه جلوگیری از ایجاد تالاسمی در فرزندان

بیماری تالاسمی تالاسمی یک بیماری ارثی خونی است که سبب کاهش گلبول‌های قرمز خون اندک یا وخیم میشود. این کاهش گلبول‌های قرمز خون به خاطر کاهش هموگلوبین و کم‌تر بودن گلوبول‌های سرخ خون از حد نرمال می‌باشد. هموگلوبین پروتئین موجود در گلوبول‌های سرخ خون است که اکسیژن را به همه‌ی قسمتهای بدن می‌رساند. در مبتلایان […]

بهترین راه جلوگیری از ایجاد تالاسمی در فرزندان بیشتر بخوانید »