فاصله مناسب تا تلویزیون

بازه ایده آل از تلویزیون به منظور حفاظت از چشم میزان و البته شرایط تماشای تلویزیون چشم را میتواند در معرض زیان‌های جدی قرار بگذارد.، نکاتی در این مورد وجود دارد که چنانچه ملاحظه کنیم هرگز دشواری و مشکلی در بینایی خود حس نخواهیم کرد مواردی که در این قسمت از سلامت زیبان به آن‌ها […]

فاصله مناسب تا تلویزیون بیشتر بخوانید »