داروی موثر در درمان آلزایمر

داروی آلزایمر ایجاد شد. آلزایمر یک بیماری پیشرونده زوال حافظه و دیگر کارکردهای اساسی و مهم ذهنی است. آلزایمر معمولترین دلیل دمانس (زوال عقلی) است. گروهی از اختلالهای مغزی که باعث فقدان مهارت‌های فکری و اجتماعی می‌شوند، این تغییرات به اندازه‌ای شدید اند که میتوانند زندگی روزانه و روزمره فرد را تحت اثر وارد میکند.در […]

داروی موثر در درمان آلزایمر بیشتر بخوانید »