ترکیب ژنی خوک و انسان!

جنین ترکیبی خوک و آدم برای نخستین بار تشکیل شد. برای نخستین بار در تاریخ محققان موفق به ایجاد آزمایشگاهی جنین زنده حاصل از لقاح تصنعی آدم و خوک شدند. این دست آورد با تزریق سلول‌های بنیادی آدم به یک جنین تازه تشکیل یافته خوک بانجام رسیده است. پژوهشگران برای نخستین بار اقدام به تشکیل […]

ترکیب ژنی خوک و انسان! بیشتر بخوانید »