چه کسانی نباید حجامت کنند؟

ممنوعیت انجام حجامت برای این اشخاص حجامت یک شیوه مورد پذیرش طب قدیمی است که به منظور رفع مشکلات بسیاری انجام میشود و البته که تاثیر مثبت چشمگیری هم دارد اما این روش هم همانند بسیاری از مسایل درمانی دیگر ممنوعیت هایی دارد که مختص دسته‌ای از انسان‌های با شرایط خاص میشود. به ویژه چنانچه […]

چه کسانی نباید حجامت کنند؟ بیشتر بخوانید »